*3.3.0.3 Güncellemeler (21.10.2022)
-DXF/DWG dosyaları açıldığında BlockInsert içinde birden fazla Attribute olması durumunda oluşan hata giderildi.

-Revizyon güncellemeniz önerilir.

*3.2.0.47 Güncellemeler (02.10.2022)
-Toplu güncellemeler yapıldı.

*3.2.0.18 Güncellemeler (15.10.2021)
-Attribute seçiminde karşılaşılan bir problem giderildi.
-Büyük koordinatlarda çizilmiş projelerin açılmasındaki problem giderildi.
-Toplu seçimlerdeki karşılan bir problem giderildi.
-DXF/DWG kompleks HATCH objesi açarken oluşan yavaşlık giderildi.
-Revizyon güncellemeniz önerilir. 

*3.2.0.12 Güncellemeler (23.09.2021)
-Çoklu seçim ve silinen dosyaların geri alınması problemleri giderildi.
-Mousla seçilen çizgilerin sürüklenme özelliği kaldırıldı.
-Revizyon güncellemeniz önerilir. 

*3.2.0.7 Güncellemeler (07.09.2021)
-Çizim dosyası kapatılırken oluşan yavaşlık giderildi.
-DXF/DWG import işleminde TEXT objesi için Genişlik Faktörü özelliği eklendi.
-MTEXT yazı formatında karşılaşılan bazı sorunlar giderildi.
-EXTENT komutunda karşılaşılan bir problem giderildi.

*3.2.0.5 Güncellemeler (27.08.2021)
-Seçili çizgilerin mousla sürüklenebilme özelliği eklendi.
-Polyline ve Line için mouse ile seçili vertex üzerinde menü gösterimi ile ekleme, çıkarma ve sürükleme özelliği eklendi.
-Polyline ara noktalardan taşınmadaki problem giderildi.
-Line için vertex menüsünde Uzatma/ Kısaltma (LENGTHEN) komutu eklendi
-TRIM ve EXTENT komutları geliştirildi. Tek komutla kırpma ve uzatma işlemi yapılabilir hale getirildi.
-DXF/DWG dosya importunda yaşanan bazı problemler giderildi.
-Kompleks BLOCKINSERT nesnesi seçilirken oluşan yavaşlık giderildi.
-BLOCKINSERT için CLIP nesnesi tanımlandı.
-Leader nesnesinde karşılaşılan problem giderildi.

Tek komutla TRIM özelliği: Videodan izleyebilirsiniz

*3.1.0.29 Güncellemeler (03.07.2021)
-Polyline için yazdırmada karşılaşılan bir hata düzeltildi.
-Sembol blokları içindeki yazıların yazdırılmasındaki problem giderildi.
-Resim dolgulu tarama nesnelerindeki saklama-açma hatası giderildi.
-Bazı küçük hatalar düzeltildi.

*3.1.0.27 Güncellemeler (04.06.2021)
-Sembol insert noktası seçimi ve listelenmesindeki problemler giderildi.
-Revizyon güncellemeniz önerilir. İndirmek için tıklayın...|tr.setcad.com

*3.1.0.26 Güncellemeler (03.06.2021)
-Resim saklamada oluşan bir hata giderildi.
-Revizyon güncellemeniz önerilir. İndirmek için tıklayın...|tr.setcad.com

*3.1.0.25 Güncellemeler (02.05.2021)
-Design center aracılığıyla içe alınan sembollerden kaynaklı hata giderildi.


*3.1.0.24 Güncellemeler (18.02.2021)
-İmport edilen DWG/DXF içindeki tarama deseni seçildiğinde oluşan problem giderildi.
*3.1.0.23 Güncellemeler (18.02.2021)
-Hatch kompleks alan bulmadaki hata giderildi.
*3.1.0.22 Güncellemeler (18.02.2021)
-Hatch saklamada daire segmentindeki hata giderildi,
-Hatch objesine image (texture) doldurma özelliği eklendi (Süper Hatch),
-Hatc oluşturmada diğer çizim programları gibi birden fazla alan seçilme özelliği eklendi.
-Yazıların SCALE işleminden sonra yazdırmadaki sorunu giderildi.

Yeni eklenen Super Hatch özelliğini izletin:

*3.1.0.20 Güncellemeler (11.02.2021)
-Eski dosyaların açılmasında görülen kritik hata giderildi.
*3.1.0.19 Güncellemeler (10.02.2021)
-Renk paletinde ilave renk ekleme hatası giderildi.
-Blok oluşturmada nesne güncelleme hatası giderildi.
-Yazıcı önizlemede Block Insert ve Point nesnelerinin gösterimi geliştirildi.
-Dwg dosya okumada Ölçülerde özel font büyüklüğü okuma hatası giderildi.
-Yazıcı önizlemede HATCH çizimlerinden kaynaklı yavaşlık giderildi.

*3.1.0.10 Güncellemeler (05.05.2020)
-Ekranda mousla taranan alanın seçimlerindeki problem giderildi.
-Genel ayarlara "Obje düzenleme sonrası seçim iptali" özelliği eklendi.
Revizyon güncellemeniz önerilir.

3.1.0.9 Güncellemeler (14.04.2020)
-HATCH online seçim problemi giderildi.

*3.1.0.8 Güncellemeler (11.04.2020)
-STRETCH komutunda BLOCKINSERT nesnesinin de seçilip taşınması eklendi.
-BLOCK INSERT içindeki nesnelerde OSNAP özelliği aktive edildi.

*3.1.0.7 Güncellemeler (05.04.2020)
-Taşıma ve kopyalamada nesne orjinal renkleri varsayılan yapıldı.
-Clipboard (Pano) kopyalama, yapıştırma işlemlerindeki hata giderildi.

*3.1.0.6 Güncellemeler (16.02.2020)
-Durum çubuğundaki çizim yardımcı araçlarına mousla bilgi gösterme özelliği eklendi.


-Komut Satırı durum çubuğuna sabitlendi, komut geçmişi menüsü eklendi.


-Tek setcad.exe çalıştırma ayarı yapıldı.
-DXF/DWG import diyalog kutusunda dosya çeviricisi olmasa da DWG dosyalarının seçimi özelliği eklendi.

*3.1.0.5 Güncellemeler (12.02.2020)
-Block Insert rengindeki problemler giderildi.
-Sayfalar arası gezinirken oluşan sorun giderildi.

*3.1.0.4 Güncellemeler (10.02.2020)
-Line-Line Fillet işlemindeki hata mesajı giderildi.

3.1.0.3 Güncellemeler (08.02.2020)
-Seçilen nesneleri bloklarken Hatch nesnesinin referans noktasındaki problem giderildi.

3.1.0.2 Güncellemeler (04.02.2020)
-STRETCH komutunda taşıma işleminden sonra nesne seçimi iptal olmuyordu, düzeltildi.

3.1.0.1 Güncellemeler (27.01.2020)
-Ekran performansında iyileştirme yapıldı.

    "seçenekler->Görünüm->Nesne görünüm eşiği" değerini sıfırdan daha büyük değere getiriniz.

    

3.1.0.0 Güncellemeler (23.01.2020)
-64 Bit derlemesi kullanıma sunuldu.
-BLOCKINSERT içinde HATCH referans noktası kayması düzeltildi.
-Dimention yazı büyüklüğü ve rengi problemi giderildi.
-DWG/DXF okumada HATCH layer problemi giderildi.
-Polyline, Circle ve Arc için dolgu rengi başlangıçta çizgi rengine eşitlendi.
-Büyük çizimlerde performans artışı sağlandı.

3.0.0.34 Güncellemeler (17.01.2020)
-POLAR ARRAY işlemindeki bazı problemler giderildi,

3.0.0.33 Güncellemeler (31.12.2019)
-Block içindeki nesnelerde renk problemi giderildi,
-Block içinde MTEXT yazdırma ve saklanmama problemi giderildi,
-Tüm çizim nesnelerinin block içinde saklanabilme özelliği geliştirldi,
-ESET 32 Antivirüs programında oluşan uyarı giderildi,

3.0.0.32 Güncellemeler (26.12.2019)
-Block insert Boundingbox hesaplaması güncellendi,
-Çizim nesnelerinin özellikleri değiştirildiğinde güncelleme sorunu giderildi,
-Yay, daire ve polyline dolgu özelliği problemleri giderildi,
-Özelliklerden Polyline vertex değer girişi problemi giderildi,
-Çizgi için özelliklerden uzunluk ve açı değiştirme özelliği eklendi,
-Block insert renk sorunu düzeltildi,
-Renk paleti güncellendi,
-Daire, Yay ve Polyline dolgu özelliği çizim alanı ve yazıcı için güncellendi,
-DXF/DWG dosyalarının saklanmasında Atrribute problemi giderildi.

*3.0.0.31 Güncellemeler (25.12.2019)
-Metrik sistemde olmayan dosyaların saklanmasındaki problem giderildi,
-Çizgilerin taşınmasından sonra oluşan seçim problemi giderildi.
Daha fazla bilgi...|www.setcad.com

*3.0.0.30 Güncellemeler (23.12.2019)
-Alan ölçümünde seçilen bölgede dolgu efekti problemi giderildi,
-Komut satırı konumu güncellemesi yapıldı,
-Ölçeklendirmedeki Uç ve ölçü yazılarında oluşan problem giderildi,
-Ekranda seçim performansı artırıldı,
-MTEXT yazı görüntülendirmesindeki bazı problemler giderildi,
-HATCH kenarlarında spline ve elips okuma özelliği eklendi,
-DXF/DWG okumada Elips normal hatası düzeltildi,
-Komut satırı otomatik tamamlama özelliğindeki problem giderildi,
-DXF/DWG okumada Radius or Diameter Dimension eklendi.

3.0.0.29 Güncellemeler (11.12.2019)
-Açı ve çap ölçülendirmedeki problem giderildi.

3.0.0.28 Güncellemeler (29.10.2019)
-PDF export özel ölçeklendirme özelliği eklendi,
-Ölçülendirmede özel değer girişi özelliği eklendi.
-DWG/DXF için ölçü özel değer okuma ve saklama özelliği eklendi.

3.0.0.28 Güncellemeler (29.10.2019)
-PDF export özel ölçeklendirme özelliği eklendi,
-Ölçülendirmede özel değer girişi özelliği eklendi.
-DWG/DXF için ölçü özel değer okuma ve saklama özelliği eklendi.

3.0.0.27 Güncellemeler (21.10.2019)
-Çizimi PDF olarak saklama özelliği eklendi.
-HATC yazdırma ve patlatma  işlemlerindeki problemler giderildi.

3.0.0.26 Güncellemeler (23.09.2019)
-DXF/DWG dosyalarının açılmasında oluşan bir hata giderildi.
-Ekran mouse performansında iyileştirme yapıldı.

3.0.0.25 Güncellemeler (22.09.2019)
-Çizim sayfası kapatılırken "iptal" seçeneği durumunda sayfa görüntülenme problemi giderildi.

3.0.0.24 Güncellemeler (16.09.2019)
-HATCH alan bulmada Circle/Arc hatası düzeltildi.
-DEMO modundaki uyarı mesajı yerine çizim ve yazdırmada limit eklendi.

3.0.0.23 Güncellemeler (08.09.2019)
-HATC otomatik alan bulmada Daire ve Yaydan kaynaklanan hata giderildi.

3.0.0.22 Güncellemeler (04.09.2019)
-LWPOLYLINE segmentlerindeki STARTWIDTH ve ENDWIDTH değerleri için Copy, Explode ve DXF/DWG Export işlemlerindeki hata giderildi.
-HATCH nesnesi için yazdırma problemi giderildi.
-HATCH içindeki ARC nesnesi vertex sayısı çözünürlüğü artırıldı.
-Çizgi Tipi özellikleri değiştirildiğinde güncelleme sorunu giderildi.
-Komplex çizgi tipi yazdırmada yazı rengi hatası düzeltildi.
-DXF/DWG import işleminde POLYLINE ve SOLID nesnesi okuma eklendi.
-BLOCKINSERT okumada XREF hatası giderildi.
-Line-Circle TTR'de çizginin daire merkezinden geçmesi durumunda teğet hesaplamadaki hata giderildi.

3.0.0.21 Güncellemeler (21.08.2019)
-Özel çizgi tipi görüntülenme problemi giderildi.
-Seçilen çizim nesnelerinin Çizgi tipi, renk ve kalınlık özellikleri değiştiğinde güncelleme sorunu giderildi.

3.0.0.20 Güncellemeler (18.08.2019)
-ORTHO Modunda OSNAP noktası yakalamada özelliği eklendi.
-IMAGE üzerinde bulunan çizim nesnelerinin seçimindeki problem giderildi.
-Harita modülünde istenen bölgedeki harita karelerinin birleştirilme özelliği eklendi.
-Yazdırmada çizgi tipi ölçeğinden kaynaklanan yavaşlama giderildi.
-BLOCKINSERT nesnelerindeki renk problemi giderildi.
-DXF/DWG import işleminde BLOCK içinde olmayan serbest ATTRIBUTE objelerinin okunması sağlandı.
-ALIGNED DIMENTION yazı offset hesabındaki problem giderildi.
-MTEXT DXF/DWG import, export, edit ve print işlemlerinde geliştirme yapıldı.

3.0.0.19 Güncellemeler (11.08.2019)
-BLOCKINSERT içindeki TEXT objesinin gösterimi sağlandı.
-TEXT ve MTEXT seçim highlight özelliği eklendi.
-DIMENTION TEXT Highlight özelliği eklendi.
-Online seçim performansı artırıldı.
-SPLINE kontrol noktalarındaki görünüm problemi düzeltildi.
-LIST komutu görünümü düzenlendi.
-HATCH objesi için Copy, Scale, Rotate, Explode ve Mirror işlemlerinde düzeltmeler yapıldı.
-ELLIPSE komut satırı işlemleri eklendi.
-Komut satırı işlemlerindeki problem giderildi.

3.0.0.18 Güncellemeler (05.08.2019)

-DWG komplex HATCH objesi okuması eklendi
-Bazı sorunlar giderildi (HATCH alan bulma, ATTRIBUTE özellik güncelleme, BLOCKINSERT ekranda çizim, TEXT EDIT vb) 

3.0.0.17 Güncellemeler (02.08.2019)

-DXF/DWG okumada HATCH nesnesindeki çizim yavaşlığı giderildi. Otomatik alan bulma özelliği düzeltildi.

3.0.0.16 Güncellemeler (01.08.2019)

-DXF/DWG HATCH nesnesi çizimi yavaşlattığından dolayı okumadan çıkarıldı. Hız testleri tamamlandığında eklenecektir.

3.0.0.15 Güncellemeler (01.08.2019)

-DXF/DWG saklamada genel çizgi tipi ölçeği hatası giderildi.
-DXF/DWG saklamada Eliptic yay açıları düzeltildi.

3.0.0.14 Güncellemeler (31.07.2019)

-ZOOM WINDOW problemi düzeltildi.
-Setcad dosyalarının açılmasında oluşan hata giderildi.

3.0.0.13 Güncellemeler (31.07.2019)

Performans
-Büyük çizimlerde 2-3 kat performans hızı artışı sağlandı.
-Nesne görünüm eşiği set değeri 0 yapıldı. Zoom sınırları artırıldı.

Seçim Performansı
-Realtime nesne seçimi ve highlight özelliğindeki yavaşlama giderildi.
-Çok küçük veya çakışık nesne seçimindeki problem giderildi. 
-Seçim kutu büyüklüğü global ayarlardaki değerle eşitlendi. 
-Seçim karesi çizilirken zoom yapıldığında Referans nokta kaybı problemi düzeltildi.
-Angular Dimention seçimindeki aksaklık giderildi.

Semboller
-BLOCKINSERT EXPLODE işleminde içiçe sembol bulunması halinde oluşan problem giderildi. 
-BLOCK için DXF/DWG scale saklama özelliğindeki hata giderildi.

Diğer düzeltmeler:
-DWG/DXF okumada Eliptik Yay eklendi.
-Yeni açılan çizimde daha evvel yüklenen resimler görünmüyordu, düzeltildi.
-Komut satırında daire merkez koordinatı girişindeki hata giderildi.
-Özel çizgi tipi girişindeki hata mesajı düzeltildi.
-TTT metodu ile daire çiziminde daireler içiçe veya kesişiyorsa, hesaplama yapılamıyordu. Aşağıdaki durumlar için bu eksiklik düzeltildi.
-Circle Circle Line
-Circle Circle Point
-Circle Circle Circle
-TTR ve TTT metoduyla daire çizerken Polyline objesinde aynı segment seçildiğinde oluşan problem giderildi.

Yeni Eklenen Özellikler:
-Son açılan dosya dizini geçerli dizin olarak ayarlandı.
-Block içinde BLOCKINSERT barındırma özelliği eklendi.
-Seçim karesi highlight özelliği eklendi.
-Sembol listesinde sembol görünümü 32 pixelden 48 pixele çıkartıldı.
-Grafik kartı çizim sınırları dışına taşan çizimlerdeki hassasiyet problemini gidermek için REGENMOVE komutu eklendi.
-Undo Redo işleminden sonra otomatik REGEN işlemi eklendi.

3.0.0.12 Güncellemeler (15.07.2019) 
-ARC için OSNAP modunda merkez noktası yakalama eklendi.
-TTR (tan tan radius) metodu ile daire çizme özelliği eklendi. (circle-circle, circle-line, line-line)
-TTT (tan tan tan) metodu ile daire çizme özelliği eklendi. Bu özellik aşağıdaki farklı seçenekler için geçerlidir.

  • CCC three circles
  • CCL two circles, one line
  • CLL one circle, two lines
  • CCP two circles, one point
  • CLP one circle, one line, one point
  • LLL three lines
  • CPP one circle, two points
  • LLP two lines, one point
  • LPP one line, two points
  • PPP three points

-TRIM işleminde circle-line ve circle-circle kesişim noktaları için tolerans ayarları güncellendi.

3.0.0.11 Güncellemeler (08.07.2019)
- Klavyedeki numerik tuşlar aktive edildi,
- Seçim işlemlerindeki bazı problemler giderildi,
- Silme sonrası UNDO komutunda oluşan problem giderildi,
- Space tuşuna Enter özelliği eklendi,
- Mouse sağ tuş enter özelliği taşıma ve kopyalama gibi diğer aksiyonlar için de ilave edildi.
- OFSET işlemindeki seçim problemi giderildi.
- Programı kapatma işleminde iptal seçeneği getirildi.
- Zoom sonrası seçim yenileme işlemi otomatikleştirildi,
- Grip taşımada ORTHO modu aktive edildi,
- Grip taşımada mesafe girişi özelliği eklendi,
- DXF Hatch pattern okuma revize edildi,
- Farklı versiyonlarda DWG/DXF  saklama özelliği eklendi (ODA File Converter ile),
- DXF/DWG saklamada Dimention objesi (Lineer, Aligned, Radius, Diameter, Angle ve Ordinate) eklendi
- ORDINATE komutu eklendi (Dimention menüsünde)

- Lisanslı kullanıcıların programı Uninstall sonrası tekrar aktive edilmesindeki sorun giderildi.
- Diğer bazı küçük güncellemeler yapıldı.

3.0.0.10 Güncellemeler
- BLOCK içinde HATCH kenar noktalarının okunmasındaki hata giderildi.

3.0.0.9 Güncellemeler
- A$ öneki olan block filtre sorunu giderildi,
- Insert seçimindeki yavaşlık giderildi, highlight özelliği eklendi,
- Block renk sorunu giderildi,
- Block çizgi tipi sorunu giderildi,
- Çizgi tipi için Global scale factor ayarlama eklendi (Çizgi Tipi formunda),
- Leader okuma eklendi,
- Options renk seçme eklendi,
- DesignCenter dış çizimlerden sembol, layer, ölçü stili ve çizgi tipi alma esnasında sürükle-bırak'a ilave sağ tuş kısayolu eklendi,
- Block edit modunda düzenlemeler yapıldı,
- Block yazdırmada çizgi tiplerindeki hata giderildi.