Güncelleme (08.09.2022)

Yeni kullanım Kullanım videolarına göz atın..

 

Güncelleme (05.09.2021) 

SetCAD MAP-ENH

Mesleki çizim ve hesaplama modülü SetCAD MAP-ENH , geleneksel hesap programlarından farklı olarak harita tabanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bir çok yenilik ve kolaylık barındıran bu modül, yerli ve milli çizim programı olan SetCAD üzerinde geliştirildi.

Gerçek Uygulama: Aşağıda ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 'de çizilen örnek bir ENH projesi bulunmaktadır. SetCAD MAP-ENH kullanılmıştır. Profil oluşturma ara yüzü çok kolaylaştırılmış ve harita tabanlıdır. Engeller dahil çizilmesi 1 saatten daha az sürede tamamlanmıştır. Kamulaştırma haritası ve diğer tüm hesaplar için (Başlık, Güzergah planı, Direk Listesi, Sehim cetveli, Ag-Aw hesapları, Koordinat listesi, Kamulaştırma hesapları ve keşif cetveli vb.) yapmanız gereken sadece bir tuşa tıklamak.

(Program yapımcımız Hasan Çelik Elektrik Mühendisi ve programcı olup ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde Ar-Ge Merkezi Müdürü olarak çalışmaktadır.)

Genel Özellikler

 • ENH kot noktaları için web tabanlı harita modülü (Web tabanlı harita ara yüzünde UTM ve WGS84 koordinatları ile işlem yapılabilmektedir)
 • 5 Tip Proje :
  • BETON 3AWG (MESNET) İZOLATÖRLÜ 1 DEVRE
  • BETON 3AWG (ZİNCİR) İZOLATÖRLÜ 1 DEVRE
  • DEMİR 3AWG (MESNET) İZOLATÖRLÜ 1 DEVRE
  • DEMİR 3AWG (ZİNCİR) İZOLATÖRLÜ 1 DEVRE
  • BETON AWG 1/0 (ZİNCİR) İZOLATÖRLÜ 1 DEVRE

(Temel Versiyonda 5 tip proje bulunmaktadır. Diğer tip projeler MAP-ENH PRO versiyonunda geliştirilmektedir.)

 • TEDAŞ Birim fiyatları ile kesif modülü (2018)
 • Otomatik hesaplamalar ve DXF/DWG dönüştürme:
  • ENH profil VE milimetrik kağıt
  • şablon
  • Yan Profil
  • Engeller
  • Güzergah Planı
  • Direk Dağıtım Listesi
  • Sehim Cetveli
  • Ag-Aw Hesapları
  • Koordinat Listesi
  • Kamulaştırma Hesapları

Kullanım Videoları

1- Profil Eğrisi Oluşturma

Bu videoda kot noktalarından otomatik profil oluşturma işlemini izleyebilirsiniz. Kot noktaları ncn uzantılı dosya biçimindedir. Dosya yapısı aşağıda görüldüğü gibi Nokta adı X Y Z olmak üzere her nokta için 4 veri içermektedir. Otomatik güzergah seçimi için noktalarda başlangıç, nihayet ve somelerin işaretlenmesi gerekir. Güzergah başlangıç noktasını nokta adına "BAS_" ilavesi ile tanıtıyoruz. Kazıksa "K_", Some ise "S_", Nihayet ise "BIT_" ile başlatıyoruz. Eğer dosyayı bu işaretleri yazmadan açarsanız, otomatik işlem yapamaz. Noktaları seçerek özelliklerinden değişiklik yapmanız gerekmektedir. Bu aşağıda anlatılmıştır.

Örnek Ncn veri dosya yapısı:

BAS_BRS 414780.86 4192698.55 298.38
K_Eo4 414829.81 4192560.50 302.82
S_ND1 414784.55 4192686.72 298.36
BIT_ND2 414983.01 4191889.23 322.29
5 414787.95 4192689.66 298.29
6 414791.43 4192690.68 298.22

2- Nokta ekleme veya çıkarma

Güzergah noktalarına yeni nokta ekleme, çıkarma veya özelliğini değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağını izleyin.

3- Engelleri Yerleştirme

Güzergah hattının geçtiği yerler aşağıda belirtilen özelliklere sahipse, bunun haritaya işlenmesi gerekir. Bu alanlardan geçen iletkenlerin en küçük düşey uzaklıklar (m) program tarafından profile işlenecektir.

 • Üzerinde trafik olmayan sular (suların en kabarık yüzeyine göre)
 • Araç geçmesine elverişli çayır, tarla, otlak vb.
 • Araç geçmesine elverişli köy |ve şehir içi yolları
 • Şehirlerarası karayolları
 • Ağaçlar
 • Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar
 • Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılar
 • Elektrik hatları
 • Petrol ve doğal gaz boru hatları
 • Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden geçebilecek taşıtların en yüksek noktasından ölçülecektir.)
 • İletişim (haberleşme) hatları
 • Elektriksiz demiryolları (ray demirinden ölçülecektir)
 • Otoyollar

4- Direkleri yerleştirme

5- Tek tuşla hesaplar hazır. Size sadece yazdırma işlemi kalıyor!

Ekran Görüntüleri

KULLANIM KLAVUZU (ÖZET) (Not:Detaylı kullanım hazırlanmaktadır)

1-ENH Sekmesi

Program başlatıldığında aşağıda görüldüğü gibi ENH sekmesi eklenir.

Bu sekmeyi açtığınızda Harita ve ENH işlemlerine başlayabilirsiniz.

2-
ENH Sekmesi tanıtımı:

2.a: Harita: web tabanlı harita işlemleri için geliştirilmiş form

2.b: Proje Bilgileri:

    •     Ölçek: ENH projesinde kullanılacak Yatay-Dikey ölçek seçimi.
    •     Gerilim: Tip proje gerilim seçimi
    •     Başlık: Proje bilgileri

2.c: Direk seçimi:

    •     Tip: Direk için tip proje seçimi. ENH projesinde farklı tip projelerine ait direk seçilmesi durumunda buradaki açılır listeden tip
     proje değiştirilip direk al tuşuna tıklanılır.
    •     Şablon: Tip projeye ait buz yükü bölgesi ve aort seçimi
    •     Boy: Kullanılmak istenen direk boyu.
    •     Direk Al: Yukarıdaki seçimler tamamlandığında bu tuşa tıklanarak direkler profile yerleştirilir. Direkler kullanıcı tarafından manuel taşınabilir. Direklere çift tıklandığında boy, travers ve izolatör değişiklikleri yapılabilir. Silme, taşıma işlemleri aynı çizim nesneleri gibidir.

2.d: Yenile: İlk kez
projeye başlandığında bu tuşa tıklanıldığında diğer komutlar aktif olur. Hesaplamaları yeniden yapıp çizimi yeniler.

2.e: Diğer: Hesaplama ve diğer işlemler menüsüdür

2.f: Aç-Sakla: SetCAD ENH
dosya uzantılı dosyaların açılması ve saklanması için. ENH dosya uzantısı “.enhsetcad” olup XML formatında saklanıp açılabilir. Açık dosya yapısı kullanımı diğer programlarla entegrasyon için kolaylık sağlamaktadır.

2.g: Hakkında: ENH Program kullanımı ve şartları belirtilmektedir.

3-Projeye Başlama:

a.Yeni proje:


i.Harita Ekranı: ENH Sekmesi->Harita

Harita web tabanlı olup ENH profil altlığı oluşturmak için özel geliştirilmiştir.

1-
Harita verilerini içe alma için Dosya menüsüne tıklayın. Aşağıda görüleceği gibi WGS84, KML ve UTM formatlarındaki verilerin içe alınabilir.

UTM : NCN veri türü text dosyası içinde aşağıdaki formattaki verileri barındırır :

NoktaAdı (tab) X (tab) Y (tab) Z örnek:

YD5 684915.199 4191212.900 287.167

WGS84: Format aşağıdaki gibidir:

NoktaAdı (tab) Lat (tab) Lng (tab) Z örnek:

ARMT 37.8272 29.106299 299.319

KML: Standart KML dosya formatıdır.

2-Nokta ekleme: Kot noktaları için Başlangıç, normal nokta, some , kazık ve bitiş noktaları tanımlanmıştır. Bu tuşlara tıklayarak harita ekranına yeni noktalar eklenebilir.

Eklenen noktaların özelliğini değiştirmek için menüden Nokta tuşuna tıklayıp düzenleme ekranını açın. Daha sonra herhangi bir noktaya tıklayarak üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Güncelle tuşuna tıklandığında nokta özellikleri değiştirilmiş olacaktır.

3-Güzergah noktası ekleme: ”Sona Ekle”, “Araya Ekle”, “Taşı ve Ekle”, “Çıkar” komutları kullanılır. Eğer Başlangıç ve bitiş noktaları şekilde görüldüğü gibi eklenmişse, Harita menüsünden “Otomatik Güzergah Çiz” komutu kullanılabilir. Otomatik güzergah oluşturmada Başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki some noktaları otomatik eklenir.

Eğer güzergah manuel oluşturulmak isteniyorsa, some ve kazık noktaları için “Sona Ekle” komutu; ara noktalar için “Ötele ve ekle” komutu kullanılır. Nokta seçimi mousla tıklanarak veya seçilen dikdörtgen alanı ile yapılabilir.

4-Engel: Güzergah üzerine engel yerleştirmek için menüden Engel tuşuna tıkanılır.

5-Diğer komutlar:

6-Direk özellikleri: Çizim ekranında direklere çift tıklandığında direklere ait bilgiler ekrana gelir ve kullanıcı özelliklerini değiştirebilir. Programda direk tipleri seçiminde bazı kullanıcıya bazı ipuçları verilmektedir. Direk tipi uygun değilse, tip kutusu kırmızı ile boyanır ve sizden değiştirmeniz istenir. Özellikler ekranın altında bu bilgi notu görülebilir.

7-Projenin çizim formatına dönüştürülmesi: Menüden diğer komutlardan “Profili çizim dosyasına çevir” tuşuna tıklandığında vektörel formata dönüştürülür ve yazdırma veya DXF/DWG saklama işlemleri yapılabilir.

8-

KULLANIM ŞARTLARI

Version: 1.0

Copyright (c) 2021 SetCAD Bilişim Ltd.

SetCAD MAP (2019-2021 SetCAD Bilişim Ltd. Şti)

Leaflet (Copyright (c) 2010-2021, Vladimir Agafonkin)

CefSharp ( BSD)

DotNetCoords (GPL)

ENH ve Harita modülleri SetCAD eklentisidir. Programı kullanmakla oluşabilecek veri, iş ve zaman kaybı veya maddi kayıplar kullanıcı sorumluluğunda olup, kullanıcı hiç bir şekilde hak talebinde bulunamaz. Kulanıcı programı kullanmakla bu risklerin tümünü kabullenmiş sayılır.

OpenStreetMap®, OpenStreetMap Foundation (OSMF) tarafından oluşturulan Open Data Commons Open Database License (ODbL) ile lisanslandırılmıştır. Diğer haritaların kullanımında (Bing®, Google® vb.) ilgili firmaların kullanım koşulları geçerlidir.

Leaflet (Copyright (c) 2010-2021, Vladimir Agafonkin, Copyright (c) 2010-2011, CloudMade) ve diğer javascript eklentilerinin kullanım lisansları da ücretsiz olup kendi sitelerinde belirtilen kullanım şartları geçerlidir.

SetCAD MAP ticari kullanımlar için lisans anahtarı gerektirmektedir.

SetCAD aktivasyon kodu edinmek ve daha detaylı bilgiler için: https://tr.setcad.com